Dostava


DOSTAVA I PREUZIMANJE ROBE

Dostavu proizvoda vrši Prodavatelj putem svojih djelatnika ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe.

Proizvodi se pakuju na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio. Isto tako kupac ima pravo odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja ili zatražiti dodatan popust na cijenu zbog nastalog oštećenja. 

U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja, te ukoliko ih ima, odmah prijaviti oštećenje dostavnom službeniku koji proizvod isporučuje i obavijestiti Prodavatelja o vidljivim oštećenjima.
Proizvod se smatra isporučenim kada Kupac ili od Kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju, te istu preda dostavnoj službi. 
Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva i sve popratne dokumente (otpremnica, račun, jamstveni list). 
Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. 

Dostava se vrši na području Republike Hrvatske i to na područja koja su navedena na web trgovini pinija-webshop.com.hr. 
Popis gradova prema kojima se vrši dostava možete vidjeti ovdje. 
Za isporuku na područja tj. gradove i otoke koji nisu navedeni u popisu gradova potrebno je kontaktirati kupca na email adresu webshop@pinija-namjestaj.hr radi provjere mogućnosti dostave. 
Ukoliko se adresa dostave Kupca nalazi u neposrednoj blizini (udaljenost cca 5km od odredišta) grada koji je na popisu gradova za dostavu, Kupac u tom slučaju odabire najbliži grad sa popisa kao mjesto dostave, ali je dužan u rubriku ''Napomena'' navesti svoju točnu adresu dostave.

Cijena dostave prikazuje se prilikom ispunjavanja narudžbe. 
Izračun cijene dostave automatski je generiran od strane web sustava, i to na način da se u odnos stavlja vrijednost košarice i odredišno mjesto za dostavu. 
Odabirom dostavnog mjesta kupcu će se prikazati cijena dostave za ukupnu vrijednost košarice. 
Cijene dostave iskazane su u hrvatskim kunama (HRK) i sadrže pripadajući PDV od 25%. 

Kupca će kontaktirati dostavna služba za dogovor oko preuzimanja robe najmanje 24h prije isporuke i neposredno prije same isporuke.

Ukoliko je nepridržavanje roka isporuke proizašlo iz više sile ili drugih događaja na koje dostavna služba Prodavatelja ne može utjecati, onda vrijeme isporuke počinje s nestankom razloga smetnje, uzimajući u obzir odgovarajuće primjereno vrijeme za pripremu. Navedeno se primjenjuje i onda ako takvi događaji nastanu i kad je kašnjenje već u tijeku. Slučajevi više sile ili drugih događaja na koje Prodavatelj ne može utjecati smatraju se između ostalog: valutno-trgovačko-političke i ostale mjere izvršne vlasti, štrajkovi, blokade, smetnje u proizvodnji koje Prodavatelj nije prouzročio (npr. vatra, kvar stroja, nestašica sirovine ili energije), smetnje na prometnim putovima, kao i sve ostale okolnosti koje Prodavatelj nije prouzročio, a otežavaju ili onemogućuju isporuku odnosno izvršenje usluge. Nebitna je činjenica je jesu li se navedene okolnosti pojavile kod Prodavatelja ili kod Prodavateljevog dobavljača. O eventualnim pretpostavljenim kašnjenjima Prodavatelj će obavijestiti kupca što je prije moguće.

Kupac kupljenu robu također može i osobno preuzeti u našem skladištu na adresi Ulica 108. brigade ZNG 104, Slavonski Brod, radnim danom 07-15h. Kupac ovu opciju preuzimanja odabire prilikom same kupnje. Kupac će biti obaviješten telefonskim putem ili elektroničkom poštom da je njegov proizvod spreman za preuzimanje.

Dostava se vrši radnim danom i vikendom (blagdanima ne), a sve u prethodnom dogovoru sa kupcem.

Dostava se vrši do najbližeg kolnog prilaza zgrade ili kuće. Najbliži kolni prilaz ne podrazumijeva nužno dostavu do ulaza u objekt, već točku do koje je najbliži prilaz dostavnog vozila fizički moguć. Dostava ne podrazumijeva unos robe u kuću, zgradu ili neki drugi objekt, već je unos i montaža odvojena stavka.

Kupac ima mogućnost izabrati uslugu unosa i montaže koju Prodavatelj obračunava po vlastitom cjeniku. 
Cijena unosa i montaže odnosi se na sve odabrane stavke u košarici.
Cjenik unosa i montaže proizvoda možete pogledati ovdje.

Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu troškova dostave i manipulativne troškove.

Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća na adresi koju je Kupac naznačio zbog toga što se Kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Kupac. 
U tom slučaju, ukoliko se proizvod ne preuzme, a Kupac nije obavijestio Prodavatelja o tome pisanim putem, Prodavatelj ima pravo uskladištiti robu po svom izboru na rizik Kupca uz obračunavanje troškova skladištenja po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora ili, nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je Kupac obvezan platiti naknadu skladištenja i manipulativnih troškova.