Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA OPĆI UVJETI 
Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između korisnika (u nastavku teksta: ''Kupca'') i trgovačkog društva Pinija d.o.o. (dalje u tekstu: „Prodavatelj“) vezano uz valjanost ugovornog odnosa prema Kupcu, oglašavanje, uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, dostave proizvoda te ostalih usluga koje Prodavatelj nudi, uvjete jamstva (garancije) za ispravnost prodane stvari, prava Kupca na pisani prigovor na proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora i povrat robe i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem internet trgovine objavljene na internet stranici Prodavatelja (https://www.pinija-webshop.com.hr). Na Opće uvjete poslovanja primjenjuju se važeći Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o trgovini, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali važeći propisi Republike Hrvatske. Ovi Opći uvjeti objavljeni su na web stranici pinija-webshop.com.hr. Kupac ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ove Opće uvjete na vlastitom kompjuterskom sistemu ili ih ispisati i fizički arhivirati. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora sklopljenog na daljinu. Kupac svojom narudžbom u cijelosti prihvaća Opće uvjete poslovanja, kao i uvjete kupnje. Korištenjem ovih internetskih stranica Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Korisnici se upućuju na upoznavanje sa ovim Općim uvjetima poslovanja prije same obavljene kupovine kako bi bili detaljno upoznati sa pravima i obvezama. Kupac je dužan prije obavljanja kupnje na internetskim stranicama pinija-webshop.com.hr pregledati sadržaj Općih uvjeta poslovanja. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na pinija-webshop.com.hr Nositelj svih prava na Internet stranici pinija-webshop.com.hr je trgovačko društvo Pinija d.o.o. Opći uvjeti poslovanja napisani su na hrvatskom jeziku. Prodavatelj zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, ako se ukaže odgovarajuća potreba za istim, izmijeniti ili ukinuti sadržaj Općih uvjeta poslovanja, asortimana proizvoda, cijene proizvoda ili sadržaja web stranice pinija-webshop.com.hr. Korištenjem ovih Internetskih stranica Kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja Prodavatelja. Ovi Upći uvjeti na snazi su i primjenjuju se od 01.01.2023. godine.
NEVALJANOST DRUGIH UGOVORNIH UVJETA 
Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se kao primarni i mandatorni izvor prava kojim se regulira pravni odnos između Prodavatelja i Kupca i u tom smislu imaju prevladavajući učinak u odnosu na sve druge moguće izvore te zamjenjuju sve druge pisane ili usmene ugovore, uvjete i/ili sporazume između Prodavatelja i Kupca i/ili ugovorne uvjete drugih osoba, koji odstupaju od ovih Općih uvjeta. U slučaju nesuglasja između ovih Općih uvjeta i svih drugih sporazuma Prodavatelja i Kupca, ovi Opći uvjeti će imati prevladavajući učinak, osim ako ugovorne strane ne postignu drugačiji pisani sporazum. 
INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU 
PINIJA d.o.o. za proizvodnju namještaja Adresa sjedišta: Ulica 108. brigade ZNG 104, 35000 Slavonski Brod. Društvo je upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem (MBS): 050029791, rješenje Tt-20/2567-2, na dan 14.05.1998.g. OIB: 45807163132 NKD šifra: 3109 Proizvodnja ostalog namještaja Email adresa: webshop@pinija-namjestaj.hr Info telefon: +385(0)35 493 673 Temeljni kapital uplaćen u cijelosti: 9.821,49€ Žiro račun: HR2523400091100163788 Privredna Banka Zagreb SWIFT CODE: PBZGHR2X ACCOUNT NO: 70010-624600 Članovi uprave: Ivan Oreč 
ZNAČENJE IZRAZA NAVEDENIH U OVIM OPĆIM UVJETIMA - Prodavatelj – trgovačko društvo Pinija d.o.o., Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, OIB: 45807163132, Društvo je upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu pod matičnim brojem (MBS): 050029791, rješenje Tt-20/2567-2, na dan 14.05.1998.g. - www.pinija-webshop.com.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja - Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge istu naručila. - Korisnik Pinija webshop-a – svaka osoba koja web stranicu ''pinija-webshop.com.hr" koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. - Korištenje ''pinija-webshop.com.hr" – pristup stranici www.pinija-namjestaj.com.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovine. - Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem ''pinija-namjestaj.com.hr " - Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na ''pinija-namjestaj.com.hr", a koje je moguće kupiti putem web trgovine.
PRAVO KORIŠTENJA 
Pravo korištenja stranice pinija-webshop.com.hr osobno je pravo Kupca i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji drugi kupac ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. 
VALJANOST ODNOSA PREMA POTROŠAČIMA 
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se prema svim osobama koji se u smislu zakonodavstva Republike Hrvatske smatraju Potrošačem. 
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI 
Kupac je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Pinija d.o.o. te prihvaća da tvrtka Pinija d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na internetskoj stranici pinija-webshop.com.hr. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu, slici, boji, dimenzijama i cijeni proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo odbiti sklapanje ugovora o prodaji odnosno prodati Kupcu proizvod ako je očigledno da je istaknuta cijena nerazmjerna sa stvarnom cijenom proizvoda i da se radi o evidentnoj grešci kod isticanja cijena koja je rezultat sistemske pogreške i/ili ljudske greške. Moguće je da fotografija proizvoda u naravi ne odgovara u potpunosti izgledu stvarnog proizvoda. Svi sadržaji postavljeni na internetskoj stranici pinija-webshop.com.hr su ilustrativno-informativne prirode i prvenstveno su postavljeni kako bi kupca informirali i olakšali izbor prilikom kupovine. Za moguće nenamjerne greške Prodavatelj ne odgovara. Korištenje internetske stranice pinija-webshop.com.hr isključivo je na odgovornost Kupca. Prodavatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete internetskoj stranici pinija-webshop.com.hr uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje internetske stranice pinija-webshop.com.hr. 
KUPAC 
Kupac je svaka fizička osoba koja je posjetitelj pinija-shop.com.hr i koja odabere minimalno jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) ili e-bankingom i pošalje narudžbu Prodavatelju ili naruči proizvod plaćanjem po pouzeću (gotovinom ili karticom (jednokratno ili obročno)). Kupac, kao fizička osoba, može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Kupac može kupovati na pinija-webshop.com.hr kao registriran ili neregistriran korisnik. Kod oba slučaja, prilikom narudžbe i/ili ispunjavanja registracijskog obrasca, Kupac je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke. Kupac je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene na pinija-webshop.com.hr, te snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i/ili kupovine. Postupanje suprotno tome ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom kupcu pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi pinija-webshop.com.hr. Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. 
SKLAPANJE UGOVORA 
Kupoprodajni ugovor na daljinu između Kupca i Prodavatelja sklopljen je onog trenutka kada je Prodavatelj Kupcu potvrdio kupnju/narudžbu i kada Kupac primi obavijest od Prodavatelja da je narudžba potvrđena. Ukoliko kupljeni/naručeni proizvod nije dostupan/raspoloživ za isporuku Prodavatelj će u roku od 48h obavijestiti Kupca o neraspoloživosti proizvoda, te se u tom trenutku ugovor automatski raskida. Ugovor o kupoprodaji proizvoda koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je Ugovor na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ugovor na daljinu, prema Zakonu u zaštiti potrošača (Članak 5. stavak 27), je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje (u ovom slučaju webshop-a) ili pružanja usluge bez fizičke prisutnosti Prodavatelja i Kupca na jednom mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem web trgovine pinija-webshop.com.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem internet narudžbe-web trgovine. 
PROIZVODI I NARUDŽBA 
Na internetskim stranicama pinija-webshop.com.hr moguće je kupiti proizvode iz kategorije tapeciranog namještaja (garniture, sofe, fotelje, stolice), spavaćeg programa (bračni ležaji, podnice, madraci, nadmadraci, jastuci), kao i dijelove namještaja, tkanine i sl.
Kupac je suglasan sa činjenicom da su moguća odstupanja u dimenzijama proizvoda do +/- 2%, uzevši u obzir činjenicu da je proizvod rezultat djelovanja ljudskog faktora. Prodavatelj zadržava pravo dodavanja, mijenjanja ili uklanjanja ponude artikala sa internetske stranice pinija-webshop.com.hr u bilo kojem trenutku. Sve cijene istaknute pored proizvoda su maloprodajne cijene sa uključenim PDV-om od 25%. Sve cijene su izražene u € (euro). U maloprodajnu cijenu proizvoda nije uračunata dostava, kao niti unos i montaža robe, koje su odvojene stavke. Proizvodi se naručuju putem košarice. Proizvod može naručiti i registrirani i neregistrirani korisnik. Registracija je besplatna. Kod oba slučaja, prilikom narudžbe i/ili ispunjavanja registracijskog obrasca, Kupac je dužan dati točne, potpune i važeće osobne podatke. Kupac je odgovoran za sve radnje i narudžbe izvršene na pinija-webshop.com.hr, te snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i/ili kupovine. Postupanje suprotno tome ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom kupcu pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi pinija-webshop.com.hr. Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. 
Proces kupovine proizvoda odvija se na sljedeći način:
- U web tražilicu upisati www.pinija-webshop.com.hr. 
- Kupac odabire željeni proizvod (ili proizvode) te ih dodaje u košaricu klikom na ''Dodaj u košaricu''. U „košarici" se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa iskazanom maloprodajnom cijenom sa ukljčenim PDV-om od 25%. - Klikom na ''košaricu'' Kupac dobiva uvid o odabranim proizvodima.
- Kupac potom izabire način dostave i način plaćanja. 
- Ukoliko Kupac želi nastaviti sa kupnjom odabire link „Kupi", a sustav ga dalje automatski vodi do stranice „Narudžba" na kojoj je potrebno unijeti potrebne za obavljanje narudžbe. 
- Po izvršenju naprijed navedenih koraka web trgovine i odabirom „Kupi" na stranici „Narudžba", sustav automatski vodi Kupca na stranicu „Potvrda narudžbe", a na kojoj se nalaze podaci o broju narudžbe, plaćanju kao i obavijest o slanju potvrdnog maila koji sadrži ponudu prodaje odabranih proizvoda te obavijest o e-mail adresi i besplatnom broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije. 
- Klikom na gumb "Zaključi kupovinu" Kupac daje neopozivu ponudu Prodavatelju za kupnju pojedinog ili grupe proizvoda. Prije zaključivanja kupovine Kupac može samostalno promijeniti stanje proizvoda ili dodavati još proizvoda u košaricu. Kupnja ne može biti realizirana ukoliko Kupac nije potvrdio svoje slaganje s Općim uvjetima. 
- Prodavatelj će putem email-a potvrditi Kupcu njegovu narudžbu i u tom trenutku dolazi do sklapanja kupoprodajnog ugovora na daljinu.
Kupac može prilikom kupovine robe zatražiti izdavanje R1 računa. Klikom na gumb ''Zatraži R1 račun'' Kupcu se prikazuje formular u kojem je potrebno ispuniti sve tražene podatke i poslati Prodavatelju. Kupnja je valjana samo ako je narudžba uredno ispunjena i zaključena putem pinija-webshop.com.hr. To vrijedi i za dodatne zahtjeve, uvjete ili upute Kupca, koji mogu biti u vezi s kupljenim sadržajem. Ukoliko Kupac izvrši kupnju proizvoda koji je, u međuvremenu, prodan tada će Prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste onda kada bude moguć). Prodavatelj, osim netom navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi. Redovan rok isporuke naručenih proizvoda iznosi 30 dana. U slučaju obavijesti da je naručeni proizvod dostupan u produljenom roku, Kupac ima mogućnost ostati pri narudžbi, uz novi, tako naznačeni rok isporuke, ili pak otkazati narudžbu. U slučaju da Prodavatelj obavijesti Kupca da proizvod uopće ne može naručiti od dobavljača, ugovor se raskida već samom takvom obaviješću i narudžba se otkazuje. Kupac može kupiti proizvod i na prodajnom mjestu na adresi: Pinija d.o.o., Ulica 108.brigade ZNG 104, 35000 Slavonski Brod, i to po istim cijenama koje su navedene u webshopu. Proizvode nije moguće kupovati van granica Republike Hrvatske. 
OTKAZIVANJE KUPNJE I POVRAT ROBE 
Kupac ima pravo opozvati/stornirati kupnju u roku od 14 dana od dana kupnje. Odluku u opozivu/storniranju kupnje Kupac šalje nedvosmislenom izjavom, i to ispunjavanjem i slanjem Obrasca za jednostrani raskid ugovora na email adresu webshop@pinija-namjestaj.hr. Kupac ima pravo i na povrat kupljene/isporučene robe. Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke robe tj. od datuma za osobno preuzimanje pošiljke (Zakon o zaštiti potrošača, članak 72, stavak 1 i 2). Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora Prodavatelju pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke naznačene u Obrascu za jednostrani raskid ugovora, a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta. Obrazac za jednostrani raskid ugovora može se preuzeti ovdje. Obrazac je potrebno ispuniti i poslati na email adresu webshop@pinija-namjestaj.hr.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju korištenjem prava na jednostrani raskid ugovora raskid Kupac snosi sve izravne troškove povrata robe i eventualne troškove nastale umanjenjem vrijednosti robe. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od dana od kada je obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Kupac ne snosi troškove raskida ugovora. Kupac nema pravo na raskid u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača, a osobito ako je: 
- ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena; 
- predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora; 
- predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču; 
- predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kupac je dužan robu vratiti u originalnom stanju i originalnoj ambalaži. Kupac ima obvezu pažljivog rukovanja proizvodom i ambalažom koja je sastavni dio proizvoda. Nije dozvoljeno uništavati, nestručno rukovati ili samostalno otklanjati manjkavosti na proizvodu. Visinu eventualnih troškova nastalih umanjenjem vrijednosti robe određuje Prodavatelj. Ukoliko Kupac vrati robu sa umanjenom vrijednošću odnosno oštećenu ili sa neoriginalnom ambalažom ili sa bilo kojim vidljivim materijalnim nedostatkom, Prodavatelj zadržava pravo obračunati Kupcu naknadu za umanjenje vrijednosti robe koja se računa prema procijenjenom trošku popravka. Povrat novca će se izvršiti u roku od 14 dana od dana primitka vraćene robe. Povrat novca Kupcu se vrši uplatom na bankovni račun kupca koji se navodi u obrascu za jednostrani raskid ugovora. Rok za povrat novca iznosi 14 dana računavši od dana nakon što je Prodavatelj zaprimio vraćenu robu od Kupca. 
CIJENE I NAČINI PLAĆANJA 
Plaćanje na internetskoj stranici pinija-webshop.com.hr vrši se u € (euro). Cijene su maloprodajne, izražene u kunama i u njima je sadržan pripadajući PDV od 25%. Cijena svakog proizvoda određena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu visoko je kontrolirani proces no unos cijena zahtjeva ljudski faktor te podrazumijeva mogućnost nastanka greške. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene proizvoda na webshop-u bez prethodne obavijesti. Prodavatelj je također ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, tjedne ili mjesečne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Plaćanje na web stranici pinija-webshop.com.hr vrši se na jedan od sljedećih načina: 
a) Plaćanje virmanom ili općom uplatnicom 
b) Pouzećem u gotovini 
c) Pouzećem karticom – jednokratno (uključene sve vrste kartica) 
d) Pouzećem karticom – obročno/na rate (uključene određene vrste kartica) 
Kod plaćanja virmanom ili općom uplatnicom, Kupac prilikom kupnje proizvoda na svoju e-mail adresu dobiva potvrdu narudžbe. Potvrda narudžbe sadržavati će sve potrebne podatke za uplatu. Kupac pri uplati upisuje sljedeće podatke: 
* Platitelj: SVOJE IME I PREZIME 
* Primatelj: PINIJA D.O.O., DR.MILE BUDAKA 1, 35000 SLAVONSKI BROJ 
* IBAN ili broj računa primatelja: HR2523400091100163788 
* Poziv na broj primatelja: ''BROJ PONUDE-GODINA'' (Npr. ''24-2020'') 
* Opis plaćanja: ''UPLATA PO PONUDI XY'' (Npr. ''UPLATA PO PONUDI 24'') 
Kupcu će račun, zajedno sa ostalom popratnom dokumentacijom (otpremnica) biti poslan elektroničkim putem na email adresu Kupca ili u dostavljen u fizičkom obliku zajedno sa robom. Kod plaćanja pouzećem Kupcu je omogućeno da narudžbu podmiri prilikom same dostave robe na navedenu adresu odnosno tek kada proizvod vidi pred sobom. Plaćanje pouzećem moguće je također kod osobnog preuzimanja robe u našem skladištu. 
Plaćanje karticom – pouzećem, jednokratno- omogućeno je za sljedeće vrste kartica: 
• Visa, Visa Premium, Diners, MasterCard i Maestro. 
Plaćanje karticama – pouzećem, na rate omogućeno je za sljedeće vrste kartica: 
• PBZ - Maestro, MasterCard, Visa, Visa Premium – 2-24 rate bez kamata 
• Diners – do 36 rata bez kamata Prodavatelj zadržava pravo izmjena u vrstama i načinu kartičnih plaćanja.
DOSTAVA I PREUZIMANJE ROBE 
Dostavu vrši Prodavatelj putem svojih djelatnika ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Proizvodi se pakuju na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio. Isto tako kupac ima pravo odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja ili zatražiti dodatan popust na cijenu zbog nastalog oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva i sve popratne dokumente (otpremnica, račun, jamstveni list). Potpisom otpremnice smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja. Dostava se vrši na području Republike Hrvatske i to na područja koja su navedena na internet stranicama pinija-webshop.com.hr. Popis gradova prema kojima se vrši dostava možete vidjeti ovdje. Za isporuku na područja tj gradove i otoke koji nisu navedeni u popisu gradova potrebno je kontaktirati kupca na email adresu webshop@pinija-namjestaj.hr. radi provjere mogućnosti dostave. Ukoliko se adresa dostave Kupca nalazi u neposrednoj blizini (udaljenost do cca 5km) grada koji je na popisu gradova za dostavu, Kupac u tom slučaju odabire grad sa popisa kao mjesto dostave, ali je dužan u rubriku ''Napomena'' navesti svoju točnu adresu dostave. Izračun cijene dostave automatski je generiran od strane web sustava i to na način da se u odnos stavlja vrijednost košarice i dostavno mjesto. Odabirom dostavnog mjesta kupcu će se prikazati cijena dostave za ukupnu vrijednost košarice. Cijene dostave iskazane su u € (euro) i sadrže pripadajući PDV od 25%. Kupca će kontaktirati dostavna služba oko preuzimanja robe najmanje 24h prije isporuke i neposredno prije same isporuke. Ukoliko je nepridržavanje roka isporuke proizašlo iz više sile ili drugih događaja na koje dostavna služba Prodavatelja ne može utjecati, onda vrijeme isporuke počinje s nestankom razloga smetnje, uzimajući u obzir odgovarajuće primjereno vrijeme za pripremu. Navedeno se primjenjuje i onda ako takvi događaji nastanu i kad je kašnjenje već u tijeku. Slučajevi više sile ili drugih događaja na koje Prodavatelj ne može utjecati smatraju se između ostalog:
valutno-trgovačko-političke i ostale mjere izvršne vlasti, štrajkovi, blokade, smetnje u proizvodnji koje Prodavatelj nije prouzročio (npr. vatra, kvar stroja, nestašica sirovine ili energije), smetnje na prometnim putovima, kao i sve ostale okolnosti koje Prodavatelj nije prouzročio, a otežavaju ili onemogućuju isporuku odnosno izvršenje usluge. Nebitno je jesu li se navedene okolnosti pojavile kod Prodavatelja ili kod Prodavateljevog dobavljača. O eventualnim pretpostavljenim kašnjenjima Prodavatelj će obavijestiti kupca što je prije moguće. Kupac kupljenu robu također može i osobno preuzeti u našem skladištu na adresi Ulica 108.brigade ZNG 104, Slavonski Brod, radnim danom 07-15h. Kupac ovu opciju preuzimanja odabire prilikom same kupnje. Kupac će biti obaviješten telefonskim putem ili elektroničkom poštom da je njegov proizvod spreman za preuzimanje. Dostava se vrši radnim danom i vikendom (blagdanima ne), a sve u prethodnom dogovoru sa kupcem. Dostava se vrši do najbližeg kolnog prilaza zgrade ili kuće. Najbliži kolni prilaz ne podrazumijeva nužno dostavu do ulaza u objekt, već točku do koje je najbliži prilaz dostavnog vozila fizički moguć. Dostava ne podrazumijeva unos robe u kuću, zgradu ili neki drugi objekt, već je unos i montaža odvojena stavka. Kupac ima mogućnost izabrati uslugu unosa i montaže koju Prodavatelj obračunava po vlastitom cjeniku. Cjenik unosa i montaže proizvoda možete pogledati ovdje. Za neke proizvode nije moguće odabrati navedenu uslugu. Ukoliko Kupac odbije primiti ispravne/neoštećene proizvode koje je prethodno naručio, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu troškova dostave i manipulativne troškove. Ukoliko isporuka kupljene robe nije moguća na adresi koju je Kupac naznačio zbog toga što se Kupac u dogovorenom terminu ne nalazi na naznačenoj adresi, iz njemu poznatih razloga, troškove sljedeće isporuke, kao i sve druge moguće troškove zbog neuspjele isporuke snosi isključivo Kupac. U tom slučaju, ukoliko se proizvod ne preuzme, a Kupac nije obavijestio Prodavatelja o tome pisanim putem, Prodavatelj ima pravo uskladištiti robu po svom izboru na rizik Kupca uz obračunavanje troškova skladištenja po započetom mjesecu i inzistirati na ispunjenju ugovora ili, nakon određivanja naknadnog roka od 15 dana raskinuti ugovor i robu dalje prodati trećim osobama, pri čemu je Kupac obvezan platiti naknadu skladištenja i manipulativnih troškova. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja, te ukoliko ih ima, odmah prijaviti oštećenje dostavnom službeniku koji proizvod isporučuje i obavijestiti Prodavatelja o vidljivim oštećenjima. Proizvod se smatra isporučenim kada Kupac ili od Kupca ovlaštena osoba parafira pisanu potvrdu o preuzimanju, te istu preda dostavnoj službi.
KUPNJA PROIZVODA SA IZMIJENJENIM KARAKTERISTIKAMA 
Kupac može naručiti proizvod sa izmijenjenim osnovnim karakteristikama (tapeciranje u drugačijoj vrsti i boji tkanine, proizvod sa prilagođenim dimenzijama i sl), u odnosu na ponuđene modele sa webshop-a. U tom slučaju potrebno je poslati upit na webshop@pinija-namjestaj.hr ili nazvati prodajno mjesto na broj 035/493-673. Za narudžbu takvih proizvoda ne vrijede ovi Opći uvjeti poslovanja. AKCIJSKA PRODAJA Prema Zakonu o zaštiti potrošača (članak 18., stavak 1 i 2), akcijska prodaja spada u posebne oblike prodaje proizvoda po cijeni nižoj od redovne. Prodavatelj će tijekom godine prodavati proizvode po akcijskim cijenama. Akcijska cijena je istaknuta pored prekrižene redovne cijene proizvoda. Akcijske cijene mogu se odnositi na grupu proizvoda ili na pojedinačni proizvod. Akcije i popusti se međusobno isključuju i ne mogu se zbrajati osim ako izričito nije navedeno suprotno. 
ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 
Prema Zakonu o obveznim odnosima (čl.400, st.1, 2 i 3) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koji se pokažu u roku od dvije godine od predaje stvari. Slučajevi u kojima Prodavatelj nije odgovoran za materijalne nedostatke: 
- Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. 
- Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari. 
- Odredba stavka b) ovoga članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor). 
- Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. (materijalni nedostatak).
Slučajevi u kojima je Prodavatelj odgovoran za materijalne nedostatke: 
- ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet, 
- ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata, 
- ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane, 
- kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti, 
- ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.) 
- ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji 
- ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu. 
ODGOVORNOST ZA VIDLJIVE NEDOSTATKE 
Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u roku od 8 dana a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po ovoj osnovi pripada. Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. 
ODGOVORNOST ZA SKRIVENE NEDOSTATKE 
Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci. 
JAMSTVENI ROK, PRIGOVORI I RJEŠAVANJE SPOROVA 
Prigovori se podnose isključivo pisanim putem ili telefonski. Kupac je dužan ispuniti pisani prigovor te ga poslati Prodavatelju na email adresu webshop@pinija-namjestaj.hr. Uz ispunjeni prigovor Kupac je također dužan priložiti i fotografije oštećenih/reklamiranih dijelova robe, kao i presliku računa, otpremnice i jamstvenog lista. Prodavatelj će odmah po primitku pisanog prigovora potvrditi Kupcu primitak istog. Pisani prigovor možete preuzeti ovdje.
Prodavatelj će se očitovati Kupcu u roku od 15 dana vezano uz prigovor, te temeljem Kupčevog opisa dati informaciju može li se proizvod popraviti ili zamijeniti za novi, te može li se za proizvod dobiti povrat novca. Prodavatelj će kvar/nedostatke na proizvodu otkloniti u razumnom roku. Ukoliko se radi o većem kvaru, a za kojeg Prodavatelj procijeni da je neisplativo otklanjati, Kupcu će biti ponuđena izrada novog proizvoda sa istim karakteristikama kao originalni, odnosno izrada sličnog proizvoda u istoj protuvrijednosti kao kupljeni ili puni/djelomičan povrat sredstava. Jamstveni rok za sve proizvode koje Kupac kupuje na Internet stranici pinija-webshop.com.hr iznosi 2 godine. Jamstveni rok počinje teći od datuma isporuke Proizvoda odnosno od trenutka kaka je Kupac preuzeo Proizvod. Eventualno nastali sporovi između Prodavatelja i Kupca mogu se rješavati neformalno (obostranim dogovorom) ili izvansudskim/sudskim postupcima. O neformalnom rješavanju sporova govorimo kada se Kupac i Prodavatelj putem neposredne komunikacije pokušavaju dogovoriti oko rješavanja spora ili se obrate udruzi za zaštiti potrošača u svojoj zemlji. Ako se pritužba ne riješi na prethodno opisane načine, Prodavatelj upućuje Kupca na daljnje korake rješavanja prijepora, a to je podnošenje formalne pritužbe odnosno pisanog prigovora. Ako i nakon ovako provedenih postupaka Kupac smatra da nije ostvario svoje pravo odnosno da se Prodavatelj ne pridržava zakona, ima mogućnost izvansudskih postupaka. Kod izvansudskih postupaka Kupac se može obratiti jednom od navedenih tijela za alternativno rješavanje sporova: 
- Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Roosveltov trg 2 
- Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73/I 
- Profi Test d.o.o., Centar za mirenje ''Medijator'', Bjelovar, Petra Hektorovića 2 
- Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Roosveltov trg 2 
- Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, Zagreb, Teslina 1/I 
- Sud časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb Ilica 49/II 
- Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II 
Postupak rješavanja potrošačkih sporova: 
- Obavijestiti trgovca o nastalom problemu 
- Podnijeti pisani prigovor Prodavatelju i pričekati odgovor u zakonskom roku od 15 dana 
- Koristiti alternativna tijela u rješavanju potrošačkih sporova 
- Pokrenuti postupak pred nadležnim sudom 
- Ukazati na nepravilnosti tržišnoj inspekciji Sukladno Uredbi br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, uvedena je obveza trgovcima koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na svojim stranicama osiguraju elektronsku poveznicu s platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR 
IZJAVA O PRIVATNOSTI
Ova pravila određuju i reguliraju kako vlasnik internet stranice www.pinija-webshop.com.hr Pinija d.o.o. (u daljnjem tekstu ''Pinija''), Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod , OIB: 45807163132 obrađuje osobne podatke Kupca koristi te štiti sve informacije koje korisnici i posjetitelji istome dostavljaju kada koriste internet stranicu.
Poštujemo privatnost svojih korisnika i posjetitelja. Svi podaci prikupljeni sa ove web stranice nisu dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet (primjerice ime i prezime, osobni identifikacijski broj, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
Osobne podatke prikupljamo radi:
- što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva
- osiguranja pružanja tražene usluge
- promocije naših usluga
- naše statističke obrade podataka
- mogućnosti slanja newslettera, promidžbenih materijala, ponuda i kontaktiranja
- u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.
Vlasnik ove internet stranice osobne podatke za prethodno navedene svrhe obrađuje na osnovi legitimnog interesa. Legitiman interes postoji kada se koriste podatci korisnika i posjetitelja ove internet stranice u svrhu marketinških aktivnosti, kontaktiranja u komercijalne svrhe ili u cilju poboljšanja vlastitih usluga, distribucije na adrese korisnika informativnih i komercijalnih poruka u elektroničkom ili pisanom obliku.
Prikupljamo sljedeće podatke koje nam stavljate na raspolaganje:
- ime i prezime - telefon/mobitel
- e-mail.
Objavljivanje informacija
Osobni podaci
Podatke koje pošaljete možemo otkriti:
- U svrhu ispunjavanja dogovorene transakcije s Vama ili provođenja tijeka našeg poslovanja (npr. zaposlenicima naše tvrtke ili imenovanim davateljima usluga, npr. davateljima softverskih usluga)
- U slučaju da nadležna tijela za provođenje zakona ili zakonski zastupnici to zahtijevaju od nas za provođenje upravnih i kaznenih postupaka, a propisano zakonom i propisima
- Stjecateljima ili mogućim stjecateljima našeg poslovanja ili nekog ključnog dijela našeg poslovanja
Zadržavamo pravo prenositi podatke (uključujući i Vaše osobne podatke) trećoj strani u slučaju prodaje, pripajanja, likvidacije ili prijenosa sve ili gotovo sve imovine naše tvrtke pod uvjetom da se treća strana slaže pridržavati uvjeta iz naše izjave o zaštiti privatnosti i pod uvjetom da treća osoba koristi Vaše osobne podatke samo u svrhe koje ste nam to dostavili. Bit ćete obaviješteni u slučaju takvog prijenosa i imat ćete priliku odjaviti se.
Ako bilo kojem osobnom podatku kojeg imamo o Vama nije moguće pristupiti putem naše internetske stranice/aplikacije, možete nam besplatno poslati svoj zahtjev. U slučaju bilo kojeg Vašeg zahtjeva u pogledu ove Izjave o privatnosti, te u svrhu korištenja bilo kojeg od vaših prava, ili ako imate prigovor, molimo kontaktirajte nas putem našeg Službenika za zaštitu podataka na putem ovog email adrese webshop@pinija-namjestaj.hr.
Također možete kontaktirati tijelo nadležno za zaštitu podataka: Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR-10000 Zagreb, email: azop@azop.hr.
Ako želite prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, a nije Vam izravno dostupna niti jedna metoda prigovaranja, molimo kontaktirajte nas putem adrese: webshop@pinija-namjestaj.hr
Neosobni podaci
Možemo ustupiti neosobne podatke trećim stranama, gdje se te informacije kombiniraju sa sličnim informacijama drugih korisnika naše web stranice. Na primjer, možemo obavijestiti treće strane o broju jedinstvenih korisnika koji posjećuju naš web oglasnik, demografsku podjelu korisnika naših web stranica ili aktivnosti koje posjetitelji naše web stranice imaju na našoj web stranici. Treće strane kojima možemo pružiti te informacije mogu uključivati potencijalne ili stvarne oglašivače, pružatelje usluga oglašavanja (uključujući usluge praćenja web stranica), komercijalne partnere, sponzore, licence, istraživače i ostale slične strane.
Brisanje podataka
Sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, na Vaš zahtjev omogućit će Vam se pristup, ograničenje obrade, prijenos, ispravak i brisanje osobnih podataka.
Ako želite ostvariti ta prava, javite nam se putem formulara na adresi webshop@pinija-namestaj.hr
Ako postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka
Pravo na zaborav - Kako možete kontrolirati osobne podatke koje ste nam dali
Želimo da imate kontrolu nad našim korištenjem vaših osobnih podataka tzv. pravo na zaborav.
Kontrolu možete vršiti na sljedeće načine:
- možete nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje imamo o vama;
- možete nas obavijestiti o bilo kakvim promjenama vaših osobnih podataka, ili zatražiti da ispravimo bilo kakav osobni podatak koji imamo o vama
- možete nas zatražiti da izbrišemo osobne podatke koje imamo o vama, ili blokiramo ili ograničimo obradu osobnih podataka koje imamo o vama, ili prigovoriti određenim načinima na koje koristimo vaše osobne podatke; i
- možete zatražiti da osobne podatke koje ste nam dali pošaljemo trećoj osobi.
Osobne podatke koristimo isključivo na temelju vaše privole. Iste obrađujemo na osnovi legitimnog interesa ili javnog interesa. Vi ste ovlašteni povući navedenu privolu u svako doba i imate pravo prigovoriti korištenju Vaših osobnih podataka u skladu s odredbama zakona koji reguliraju korištenje osobne podatke.
Mi nećemo provjeravati točnost danih podataka i tu se oslanjamo na Vas da ćete osigurati da su Vaši osobni podaci potpuni, točni i ažurni. Možete nas bez odgađanja kontaktirati kako biste nas obavijestili o svim promjenama ili netočnostima u vezi Vaših osobnih podataka.
Zadržavanje Vaših podataka
Pinija će zadržati Vaše osobne podatke u minimalno vremenu potrebnom za uspješno izvršenje navedene svrhe za prikupljanje tih podataka. Osobni podaci biti će duže zadržani samo ako je to zakonski potrebno ili ako je to potrebno u svrhu provođenja pravnog postupka u tijeku ili vjerojatnog budućeg pravnog postupka ili ako to može pomoći u sprečavanju prijevare.
Ako želite prigovoriti obradi Vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, a nije Vam izravno dostupna niti jedna metoda prigovaranja, molimo kontaktirajte nas putem adrese: webshop@pinija-namjestaj.hr
KOLAČIĆI (cookies)
Internet stranica www.pinija-webshop.com.hr sprema na Vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih kolačića (cookies). Oni služe tomu da stranica radi optimalno te da se poboljša Vaše iskustvo pregledavanja i korištenja. Posjetom i korištenjem ove mrežne stranice pristajete na upotrebu kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga ćete i dalje moći pregledavati stranicu, ali Vam neke mogućnosti neće biti dostupne. Kolačić je dio informacija spremljenih na vaše računalo, mobitel ili tablet koje mogu biti dostavljene neposredno od mrežne stranice koju posjetite (kolačići prve strane) ili u suradnji i za potrebe mrežne stranice od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići u pravilu spremaju vaše postavke, postavke za mrežnu stranicu i sl. Nakon što opet otvorite mrežnu stranicu, vaš internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju ovoj mrežnoj stranici. To omogućuje stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama. Kolačići mogu imati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Takve informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Sama mrežna stranica ne može dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti niti jednoj drugoj datoteci na vašem računalu.
Kupac može onemogućiti spremanje kolačića na svoje računalo. Sam čin blokiranja mogao bi imati negativan učinak na korištenje internet stranice. Kako biste isključili kolačiće, potrebno je namjestiti postavke i konfiguracije vašeg internetskog preglednika. U izborniku preglednika odaberite pomoć i informacije o kolačićima te slijedite upute.
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih mrežna mjesta pohranjuju privremene podatke.
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internetskog preglednika. Pomoću njih mrežna mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu.